Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, belastinginvulhulp en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen

Overzicht Samenwerkende Lokale Seniorenverenigingen

Zie voor actuele zaken onze facebookpagina

Leden kunnen de onderstaande kortingen krijgen bij de ziektekostenverzekeringen.

 

Schema, kortingen premie ziektekosten 2017

Leden kunnen de onderstaande kortingen krijgen bij de ziektekostenverzekeringen.

 

Schema, kortingen premie ziektekosten 2017

Verzekeraar

Collec tief nummer

Korting basis

Korting aanvullend

Korting tandarts

CZ

4126319

5%

geen

geen

De Friesland

407200

6%1

6%

 

Salland

1340

5%

5%

5%

Avero Achmea2

209012512

7,5%

10%

10%

Delta Lloyd

22426

8%

10%

10%

OHRA

864

7%

7%

7%

ONVZ

9063

3%

7%

7%

Univé

13299

8%

10% Goed;Beter;Best

geen

VGZ

17810

8% Ruime Keuze en
Eigen Keuze
5% Goede Keuze
5% VGZ Vitaal3

10% VGZ Goed,
Beter en
Best

 

Zorg en Zekerheid

28331

7%

7%

partnerregeling4

Zilveren Kruis

207077596

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

PMA-Menzis5

Geen

7% Basis en Basis
vrij

10% Extra verzorgd

10% tandverzorging
250, 500 en 750


1 Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en

annuleringsverzekering 10%
2 Avera Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep
3 Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen.
Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis
persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.
4 Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet
gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander.
5 Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel.