Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen

Overzicht Samenwerkende Lokale Seniorenverenigingen

Zie voor actuele zaken onze facebookpagina

Grenzen minimuminkomens. bijgewerkt 1-7-2017

Bij het minimabeleid spelen bijstandsnormen, en inkomens van 110% of 120% van de bijstandsnorm een belangrijke rol.
De Sociale Dienst van de Gemeente Alkmaar vergelijkt inkomens met de normen die gelden voor inkomens zonder vakantiegeld. Als het vakantiegeld niet apart wordt ontvangen maar in de maandelijkse inkomens zit, zoals bij de meeste pensioenen het geval is zal dat inkomen verminderd worden met het aandeel vakantiegeld in dat inkomen. (8/108 ste deel voor deze pensioenbetalingen ofwel 7,4%).
Verder moet men er rekening mee houden dat ontvangen heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting voor de partner zonder inkomen ook als inkomen worden beschouwd. Datzelfde geldt voor ontvangen kinderalimentaties.

Bedragen voor de periode 1-7--2017 tot 1-1-2018

Onderstaande bedragen gelden alleen voor 1 persoons- en 2 persoonsouderenhuishoudens.
Behoren er meer mensen tot het huishouden dan geldt voor elk lid van dat huishouden dat de bijstandsnorm gelijk is aan de
volgende percentages van de norm voor (echt)paren::
43,33 % bij 3 gezinsleden, 40% bij 4 gezinsleden, 38% bij 5 gezinsleden en zo verder.

Normen voor 65+ers Alleenstaanden id met vakantiegeld (Echt)paren id met vakantiegeld
100% Norm 1.053,06 1.108,48 1.439,00 1.514,74
20%    210,61    221,70    287,80    302,95
Bij vrijlating pensioen      19,65      19,65       39,30      39,30
Totaal 1.283,32 1.349,83 1.766,10 1.856,99
Af AOW zonder inkomens-
ondersteuning van 24,18 pp
1.074,78 1.141,25 1.467,22 1.562,16
120% is AOW plus    208,54    208,58    298,88    294,83
110% is AOW plus    103,24      97,73    154,98    143,36
 
Normen voor 21/65 jaar Alleenstaand id met vakantiegeld (Echt)paren id met vakantiegeld
Bijstandsnorm        937,19
  986,52    1.338,84 1.409,31

Onderstaande bedragen golden voor de periode van 1-1-2017 tot 1-7-2017
Normen voor 65+ers Alleenstaanden id met vakantiegeld (Echt)paren id met vakantiegeld
100% Norm 1.048,93 1.104,14 1.432,66 1.508,06
20%    209,79    220,83    286,52   301,61
Bij vrijlating pensioen      19,65      19,65       39,30     39,30
Totaal 1.278,37 1.344,62 1.758,42 1.848,97
Af AOW zonder inkomens-
ondersteuning van 24,18 pp
1.066,89 1.134,63 1.455,00 1.551,78
120% is AOW plus    211,48    209,99    303,42    297,19
110% is AOW plus    106,58    99,57    160,23    146,39
 
Normen voor 21/65 jaar Alleenstaand id met vakantiegeld (Echt)paren id met vakantiegeld
Bijstandsnorm        933,65
  982,79    1.333,78 1.403,98