Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en 
daarmee bij de Koepel Gepensioneerden
Waag

   Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen

Zie voor actuele zaken onze facebookpagina

Zie onze Privacy verklaring  


Mogelijkheden van Belastingteruggave

GELD van de BELASTINGEN
(Seniorenvereniging helpt bij de aangifte, zie hier voor de mogelijkheden)

Belasting terug op grond van buitengewone lasten in verband met ziektekosten.

Als mensen ziektekosten hebben die meer zijn dan 1.65% van hun bruto jaarinkomen dan kunnen zij wegens een aftrek wegens bui-tengewone uitgaven belasting terugkrijgen. (Is het gezamenlijke inkomen meer dan 41.107 dan wordt deze 'drempel' met 5,75% van dit meerdere verhoogd.)
Tot ziektekosten behoren de kosten van tandarts, fysiotherapeut, niet vergoede medicijnen op doktersadvies, alternatieve arts etc.
Het eigen risico is echter niet aftrekbaar.Verder ook vaste bedragen voor met name genoemde diëten, extra kosten voor kleding en beddegoed wegens ernstige incontinentie of huidaandoeningen en vervoerskosten voor vervoer naar dokters en specialisten. De kosten voor rollators, loophulpmiddelen, kunstgebitten en hoorapparaten zijn met ingang van het belastingjaar 2013 niet meer aftrekbaar. Voor hoorapparaten blijft sinds 2013 nog 75% van de aanschafkosten verminderd met de vergoeding uit de basisverzekering aftrekbaar. Dat omdat aan de vergoeding van 75% een maximum bedrag gekoppeld is.

Er wordt echter nooit meer belasting terug gegeven, dan er bij de loonheffing is ingehouden.
Als dat het geval is dan wordt de rest van het terug te krijgen bedrag door de belastingdienst apart uitgekeerd in het kader van de tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten. (TSZ).

N.B. In 2020 kunnen nog aangiften gedaan worden voor de jaren 2015 tot en met 2019.

NIEUW NIEUW Alleenstaanden met AOW houden bij hun AOW uitkering over 2019 386 euro heffingskorting over. Als zij een aanvullend pensioen hebben van minder dan 6.568 euro kunnen zij zonder aftrekposten tot 386 euro belasting terugkrijgen. Is het aanvullend pensioen tussen 2.058 en 4.878 euro dan is de belastingteruggave 386 euro, anders minder. Meestal kregen deze mensen geen verzoek om een aangifte te doen. Zij zullen voor de jaren 2015 t/m 2019 zelf het initiatief moeten nemen!!

Mensen met een AOW uitkering voor gehuwden houden bij hun AOW uitkering over 2019 861 euro heffingskorting over. Als zij een aanvullend pensioen van minder dan 13.471 euro hebben kunnen zij zonder aftrekposten tot 861 euro belasting terug krijgen. Is het aanvullende pensioen tussen 4.592 en 9.701 euro dan is de belastingteruggave 861 euro, anders minder.

Teruggave in verband met overlijden.

Als uw partner of echtgenoot na 2014 is overleden, dan kan er vaak nog belasting teruggekregen worden. Het gaat vaak om enige honderden euros voor zowel de overledene als de eventueel overblijvende partner.

Wanneer u AOW ging krijgen.

In de praktijk is gebleken, dat mensen, voor het jaar waarin zij recht op AOW kregen meestal enige honderden euro's belasting terug kunnen krijgen. Als u geen aangiftebiljet heeft ingevuld, kan het nuttig zijn om te bekijken of u door alsnog aangifte te doen belasting terug kan krijgen. Dat kan voor de jaren 2015 tot en met 2019..

    VERZAMELINKOMEN

De hoogte van de huurtoeslag en van de zorgtoeslag is afhankelijk van het verzamelinkomen. Wat is dat?
Het verzamelinkomen is de som van het belastbaar loon en het vermogensrendement verminderd met de hypotheekrenteaftrek, de aftrek ziektekosten en de aftrek voor giften. Het belastbaar loon vindt men op de jaaropgaven (ook wel fiscaal loon genoemd). Het vermogensrendement is 1,94% van de som van de saldi op betaal- en spaarrekeningen en de waarde van eventuele aandelen bij het begin van het belasingjaar 2019 voorzover dat minder is dan €71.650 boven de vrijstelling. Over het meerdere wordt een fictief rendement van 4.45% aangehouden. Er is 30.360 euro per persoon vrij. Voor 2020 is dat 30.846.

bijgewerkt 11-06-2020