Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, belastinginvulhulp en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen

Zie onze Privacy verklaring  
Zie voor actuele zaken onze
facebookpagina

Leden kunnen de onderstaande kortingen krijgen bij de ziektekostenverzekeringen.

 

Kortingen 2019 voor informatie per verzekeraar

Schema, kortingen premie ziektekosten 2019

  

Verzekeraar

Collectiviteitsnr

Korting basis

Korting aanvullend

Korting tandarts

CZ

4126319

5%

geen

geen

De Friesland

407200

6%1

 6%

 

Salland

1340

7%

 7%

 7%

 

Nationale Nederlanden2

22426

8%

10%

10%

OHRA

864

6%

  6%

  6%

ONVZ

9063

3,2%

  7%

  7%

 

Univé

13299

8%

10% Goed;Beter;Best

geen

VGZ

17810

8% Ruime- en Eigen

Keuze

 

10% VGZ Goed,    Beter en Best  en 5% VGZ Vitaal3

geen

Zorg en Zekerheid

30112

7%

 7%

partnerregeling4

Zilveren Kruis5

207083657

5%

10%

10%

PMA-Menzis6

geen

7% Basis en Basis 

      vrij

10% Extra verzorgd

10% tandverzorging

250, 500 en 750

DSW7

 

 

 

 

Schema collectiviteitskortingen 20191  De Friesland. Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%

2  Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep (Avéro Achmea vervalt per 2018)

3  VGZ. Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.

Lopende machtigingen worden door VGZ overgenomen. Echter, er kunnen verschillen zijn in afspraken met Farmaceuten t.o.v. andere zorgverzekeraars. VGZ adviseert om eerst te bellen met de Klantenservice of de website te raadplegen VGZ.

Klantenservice: 0900-8490. (Er komt nog een speciaal nummer voor de FASv-achterban).

4  Zorg en Zekerheid. Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander. 5 Het Zilveren Kruis sluit met ingang van 2019 een contract met de FASv.  6 Menzis. Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. 

Website: PMA zorgverzekering

7 DSW biedt geen collectiviteitskorting, maar heeft relatief lage premie. 

Zie website DSW zorgverzekering of bel tel.: 010-24 66 466. 

   Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer

   www.fasv.nl    ·   info@fasv.nl   ·  K.v.K.  66987571 Zwolle  · IBAN  NL71 RABO 0313 7149 16