Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging 

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en 
daarmee bij de Koepel Gepensioneerden
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen


Kwijtschelding Gemeentelijke en Waterschapsheffingen

Veel mensen die gezien hun lage inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding krijgen dit toch niet omdat zij teveel geld op bank- en spaarrekening hebben staan. Omdat er naar de saldi in december,  januari, februari en maart gekeken wordt geven wij nu al informatie, zodat U tijdig maatregelen kan nemen.
U neemt de kale huur plus subsidiabele service kosten (de rekenhuur volgens de huurtoeslag) plus de premies van de ziektekostenverzekering plus een van de bedragen hierna. Als u daar boven komt heeft U “vermogen” en krijgt U geen kwijtschelding. De bedragen zijn: 803,61 voor alleenstaanden, 1213,60 voor (echt)paren, 994,95 voor alleenstaande AOW-ers en 1409,27 voor (echt)paren met AOW.
Deze bedragen gelden voor de periode 1-1-2020 tot 1-7-2020 bij het Waterschap en bij de Gemeente en zijn gelijk aan de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld cq netto AOW inclusief vakantiegeld vermeerderd met een deel van de kostentoeslag ouderen en verminderd met de normpremie ziektekosten en de minimum normhuur.(zie:Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2020) en: artikel 12 lid 2d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet


Als U van de op deze manier verkregen bedragen de huur- en de zorgtoeslag aftrekt krijgt U de inkomensgrens. Als Uw maandelijkse inkomen inclusief een twaalfde deel van het vakantiegeld meer is krijgt U ook geen kwijtschelding.
N.B. De waarde van een auto jonger dan 9 jaar telt mee bij het vermogen. Behalve als deze nodig is in verband met een handicap. Mensen geboren voor 1935 hebben een extra vermogensvrijstelling van 2269 euro.

Bijgewerkt 05-12-2019