Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en 
daarmee bij de Koepel Gepensioneerden
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Zie onze Privacy verklaring  
Zie voor actuele zaken onze
facebookpagina

Grenzen minimuminkomens. bijgewerkt 07-12-2023

De Gemeente Alkmaar heeft een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen  Het gaat hierbij om een inkomen van 120% van de bijstandsnorm. De Gemeente Alkmaar gaat hierbij uit van de inkomens zonder het vakantiegeld.  
Let op!! Van de te vergelijken en bij de aanvragen te gebruiken totaal inkomens mogen de volgende bedragen worden afgetrokken:
1. De netto inkomensondersteuning ouderen van € 5,20 per persoon voor mensen met een AOW uitkering.       Bij een onvolledige AOW wordt dit bedrag evenredig minder.
2. De netto tegemoetkoming van € 12.07 voor mensen met een uitkering uit de Algemene Nabestaanden Wet     ANW  
3. Het vrijlatingsbedrag voor pensioeninkomens van €25,05 voor alleenstaanden en €50,10  voor (echt)paren.
4. De WAJONG heffingskorting van €74,92 indien van toepassing. 
   (Bovengenoemde bedragen gelden niet als inkomen volgens de participatiewet/bijstandswet)

5. 8/108 deel van het pensioen als er geen vakantiegeld apart wordt uitbetaald en er bij de inhouding van           de loonbelasting geen rekening wordt gehouden met de algemene heffingskorting.
   (Slechts enkele pensioenfondsen zoals Hoogovens, Zorg en Welzijn, de Bouw en de Schilders betalen het      vakantiegeld apart uit)

   (Uitbetaling heffingskorting aan partner zonder inkomen telt mee als inkomen)


Bedragen voor de periode 1-1-2024 tot 1-7-2024

Onderstaande bedragen gelden alleen voor 1 persoons- en 2 persoonsouderenhuishoudens.
Behoren er meer mensen tot het huishouden dan geldt voor elk lid van dat huishouden dat de bijstandsnorm gelijk is aan de
volgende percentages van de norm voor (echt)paren::

Onderstaande bedragen gelden alleen voor 1 persoons- en 2 persoonsouderenhuishoudens.
Behoren er meer mensen tot het huishouden dan geldt voor elk lid van dat huishouden dat de bijstandsnorm gelijk is aan de
volgende percentages van de norm voor (echt)paren::
43,33 % bij 3 gezinsleden, 40% bij 4 gezinsleden, 38% bij 5 gezinsleden en zo verder.

120% bijstandsnorm

Echtpaar

2.090,80

Alleenstaande

1.463,56

Echtpaar AOW

2.265,24

AOW+281,50

Alleenstaande AOW

1.655,62

AOW+196,10


De bedragen voor AOW-ers zijn inclusief de vrijgestelde Inkomensondersteuning Ouderen
van netto 5,20 per persoon en de pensioenvrijstelling van 25,05 per persoon en
gelden voor mensen met een volledige AOW

N.B.
Omdat de meeste pensioenfondsen maandelijks inclusief vakantiegeld uitbetalen mag het pensioen in die gevallen eerst verminderd worden met 8/108 of 7,4%. U kan natuurlijk ook de vermelde bedragen met 8% verhogen. Zie verder: https://www.haltewerk.nl/bijstandsnormen

Voor zover wij weten betalen de pensioenfondsen hoogovens, de bouw en zorg en welzijn en het pensioenfonds van de schilders het vakantiegeld apart uit.
Uitbetaling heffingskorting is ook inkomen.

 

"MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; text-align: center;" align="center">N.B.
Omdat de meeste pensioenfondsen maandelijks inclusief vakantiegeld uitbetalen mag het pensioen in die gevallen eerst verminderd worden met 8/108 of 7,4%. U kan natuurlijk ook de vermelde bedragen met 8% verhogen. Zie verder: https://www.haltewerk.nl/bijstandsnormen

Voor zover wij weten betalen de pensioenfondsen hoogovens, de bouw en zorg en welzijn en het pensioenfonds van de schilders het vakantiegeld apart uit.
Uitbetaling heffingskorting is ook inkomen.