Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting   Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Kortingen Premies Ziektekostenverzekeringen

Zie onze Privacy verklaring  
Zie voor actuele zaken onze
facebookpagina

Grenzen minimuminkomens. bijgewerkt 6-12-2018

De Gemeente Alkmaar heeft een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen  Hierbij worden inkomensgrenzen genoemd van de bijstandsnorm en 120% van de bijstandsnorm. De Gemeente Alkmaar gaat hierbij uit van de inkomens zonder het vakantiegeld. Voor AOW gerechtigden geldt dat de Inkomensondersteuning Ouderen van netto €23,79 per persoon en van €20,25 per persoon van pensioenen niet als inkomen van de wet werk en bijstand geldt en dus voor de inkomensvergelijking is vrijgesteld. 

 (Uitbetaling heffingskorting aan partner zonder inkomen telt mee als inkomen)

Als het pensioen inclusief vakantiegeld wordt uitbetaald (wat meestal het geval is) dan kan het pensioenbedrag met 8/108 of 7,4% verminderd worden.


Bedragen voor de periode 1-1-2019 tot 1-7-2019

Onderstaande bedragen gelden alleen voor 1 persoons- en 2 persoonsouderenhuishoudens.
Behoren er meer mensen tot het huishouden dan geldt voor elk lid van dat huishouden dat de bijstandsnorm gelijk is aan de
volgende percentages van de norm voor (echt)paren::
43,33 % bij 3 gezinsleden, 40% bij 4 gezinsleden, 38% bij 5 gezinsleden en zo verder.

100% bijstandsnorm

120% bijstandsnorm

Echtpaar   

1.391,82 (1.352,71)           

1.670,18 (1.623,25)

Alleenstaande

   974,27  (  946,73)

1.169,12(1.136,08)

AOW echtpaar

1.532,87 (1.505,14) 1*

1.870,42 (1.836,34) 2*

AOW alleenstaand

1.114,20 (1.089,67) 1*

1.352,53 (1.322,69) 2*

Netto AOW  echtpaar

1.574,88 (1.537,42) 1*

AOW+ 295,54 (297,35) 2* 

AOW alleenstaand

1.146,06 (1.114,62) 1*

AOW+ 206,47 (207,29) 2* 

 Getallen tussen haakjes 2e halfjaar 2018
1* inclusief vrijstelling Inkomensondersteuning Ouderen van netto 23,79 pp
2* Inclusief vrijstelling Inkomensondersteuning Ouderen en Pensioenvrijstelling van  44,04 pp

Sommige Gemeenten hanteren normen inclusief vakantiegeld

 

100% bijstandsnorm

120% bijstandsnorm

Echtpaar

1.465,07 (1.423,65)

1.758,08 (1.708,38)

Alleenstaande

1.025,55 (  996,56)

1.230,66 (1.195,87)

AOW echtpaar

1.611,04 (1.581,80) 1*

1.964,23 (1.928,34) 2*

AOW alleenstaand

1.171,59 (1.145,74) 1*

1.421,40 (1.389,98) 2*

Netto AOW  echtpaar

1.672,48 (1.630,53) 1*

AOW+ 291,75 (294,45)  2*

AOW alleenstaande

1.214,37 (1.181,04) 1*

AOW+ 207,03 (208,16) 2*